ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring han på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 24. oktober 2017

Kraftig økning i usolgte boliger

De siste to månedene har det blitt solgt 2.456 nye boliger. Det er 25 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 33 prosent færre enn samme periode i fjor. Nedgangen siden i fjor har vært særlig sterk i Oslo, men moderat i resten av landet. Sammen med mange nye boliger på markedet, har dette gitt en kraftig økning i usolgte boliger.

Salget på Østlandet utgjorde 18 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge og Midt-Norge var salgstakten på 17 og 14 prosent. Vestlandet og Sørlandet lå lavest med henholdsvis 13 og 10 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Hedmark med 28 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Statistikken omfatter 39.560 boliger fordelt på 1.476 prosjekter. I oktober var 13.919 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har økt med drøyt 2.000 boliger siden august.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 51.500 kroner. Høyest ligger Oslo med 79.600 kroner. Dernest kommer Stavanger med 58.100 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53-57.000 kroner. 
 

Bestill rapport for detaljer om statistikken og all salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.