Skip Navigation LinksECON-Nye-boliger

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring han på tlf. 91 59 84 55.

 

De ulike rapportene

 • De regionale hovedrapportene inneholder statistikk og detaljert salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt for:

  • Østlandet

  • Vestlandet

  • Sør-Norge

  • Midt-Norge

  • Nord-Norge

  • Enkeltfylker

 • Er du interessert i overordnet statistikk og en oppsummering av alle regionsrapportene, gir vi også ut en rapport som dekker hele Norge. Denne er uten detaljert informasjon om hvert enkelt boligprosjekt.

 • Vi gir også ut detaljrapporter om salgsinformasjon etter boligtype for enkeltregioner. Denne viser hvilke boliger det er størst og minst etterspørsel etter.

 • Ta kontakt for andre kundetilpassete rapporter

Oslo, 25. april 2016

​​​Ny vekst i nyboligsalget

I de siste to månedene har det blitt solgt 3.247 nye boliger i Norge. Dette er 8 prosent flere enn samme periode i fjor, og 15 prosent flere enn forrige tomånedersperiode. Det er fortsatt store regionale forskjeller. På Østlandet er salget rekordhøyt, mens salget på Vestlandet og Sørlandet er svakt.

Samlet sett utgjorde salget 20 prosent av boligene som var til salgs. Dette er om lag den samme salgstakten som for ett år siden, men 3 prosentpoeng høyere enn forrige gang. Salgstakten på Østlandet var hele 27 prosent. Nord-Norge og Midt-Norge hadde 18 prosent. Vestlandet og Sørlandet lå lavest med en salgstakt på henholdsvis 14 og 11 prosent. I Stavanger var salgstakten kun 12 prosent, mot 41 prosent i Oslo.

Statistikken omfatter 38.773 boliger fordelt på 1.574 prosjekter. I april var 12.713 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har dermed falt med 611 siden februar.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 46.900 kroner. Høyest ligger Oslo med 66.600 kroner. Dernest kommer Stavanger med 55.800 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene om lag 53.000 kroner. I typiske distriktsfylker er prisnivået rundt 35.000 kroner per kvadratmeter.


Bestill rapport for detaljer om statistikken og all salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.​


Econ Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen.

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.