ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring han på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 26. april 2017

Nedgang i nyboligsalget

I de siste to månedene har det blitt solgt 2.651 nye boliger. Det er 2 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 18 prosent færre enn samme periode i fjor. Det er særlig salget på Østlandet som trekker ned, selv om nivået her fortsatt er ganske høyt.

Salget på Østlandet utgjorde 29 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 22, 20 og 14 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Oslo med 35 prosent, og lavest i Vest-Agder utenom Kristiansand med 6 prosent.

Statistikken omfatter 34.620 boliger fordelt på 1.318 prosjekter. I april var 10.167 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger er dermed om lag uendret fra februar. 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 49.400 kroner. Høyest ligger Oslo med 78.300 kroner. Dernest kommer Stavanger med 58.200 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53-55.000 kroner. 

Bestill rapport for detaljer om statistikken og all salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.