ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen i Norge

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring ham på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 22. august 2019

Svakt nyboligsalg i Norge i sommer

Siden midten av juni er det solgt 1.949 nye boliger. Dette er 13 prosent færre enn samme periode i fjor, og 29 prosent færre enn forrige tomånedersperiode. Dette er det svakeste sommersalget siden 2014.

Salget siden juni utgjør 12 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 4 prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode, og 1 prosentpoeng lavere enn samme tid i fjor. Den høyeste salgstakten finner vi i Nord-Norge med 15 prosent. Deretter følger Østlandet med 14 prosent, Sørlandet og Vestlandet med 10 prosent og Midt-Norge som er lavest med 9 prosent.

Siden sist telling har 1.853 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 23 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 22 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Det er nå 14.449 usolgte boliger, mot 14.797 i juni. Nedgangen skyldes at 1.853 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.949 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

Hittil i år er byggearbeidene igangsatt for 5.795 boliger i Norge. Dette er hele 42 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes fullføring av 17.244 boliger.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 56.500 kr per kvadratmeter. Det er 6 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 64.600 kr. Sørlandet ligger lavest med 44.100 kr.

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og Selvaag Bolig utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.

Bestill rapport for detaljer om statistikken og salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.