ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen i Norge

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring ham på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 25. april 2019

Salgsnedgang i alle landsdeler

Siden midten av februar er det solgt 2.278 nye boliger. Dette er 16 prosent færre enn samme periode i fjor, til tross for en økning på 3 prosent fra forrige tomånedersperiode. Salget har vært svakt i alle landsdeler, og vi må tilbake til 2014 for å finne et like svakt salg i en apriltelling.

Salget siden februar utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er 1 prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men 1 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor. Det sterkeste salget finner vi på Østlandet med en salgstakt på 17 prosent. Deretter følger Vestlandet med 14 prosent, Midt-Norge med 13 prosent, Nord-Norge med 10 prosent, og Sørlandet som er svakest med kun 9 prosent.

Siden sist telling har 1.798 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 23 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.

Det er nå 13.248 usolgte boliger, mot 13.873 i februar. Forskjellen fremkommer ved at 1.798 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.278 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 1.130 boliger i Norge. Dette er hele 48 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 17.299 boliger.

I gjennomsnitt koster boligene i Norge 55.800 kr per kvadratmeter. Det er 7,7 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 64.400 kr. Sørlandet ligger lavest med 42.400 kr.

Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og Selvaag Bolig utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden.

Bestill rapport for detaljer om statistikken og salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.