ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen i Norge

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring ham på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 25. april 2018

Økning i salget av nye boliger

De siste to månedene har det blitt solgt 2.787 nye boliger. Det er 30 prosent flere enn i forrige tomånedersperiode, og 5 prosent flere enn i samme periode i fjor. Etter ett år med svakt nyboligsalg tyder det på at salget er i ferd med å ta seg opp igjen. Spesielt ser vi at salget på Vestlandet har økt.

Salget på Østlandet utgjorde 18 prosent av boligene som var til salgs. På Vestlandet var salgstakten på 17 prosent, mens den var 15 prosent i både Midt-Norge og Nord-Norge. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Akershus med 23 prosent, og lavest i Vest-Agder med 11 prosent. 

Statistikken omfatter 42.209 boliger fordelt på 1.582 prosjekter. I april var 14.303 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har falt med 380 boliger siden februar. 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 52.600 kroner. Høyest ligger Oslo med 80.000 kroner. Dernest kommer Stavanger med 57.800 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 54–57.000 kroner. 

Bestill rapport for detaljer om statistikken og salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.