ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen i Norge

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring ham på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 22. august 2018

Godt sommersalg av nye boliger

De siste to månedene har det blitt solgt 2.240 nye boliger. Det er 24 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, men 14 prosent flere enn samme periode i fjor. Det er normalt at nyboligsalget er svakere om sommeren. Sommersalget har økt mest på Østlandet, mens det har falt i Nord- og Midt-Norge.

Salget på Østlandet utgjorde 16 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge var salgstakten 13 prosent, mens den var 11 prosent i Midt-Norge og på Sørlandet. Vestlandet lå lavest med 10 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Buskerud med 20 prosent, og lavest i Møre og Romsdal med 7 prosent.

Statistikken omfatter 43.205 boliger fordelt på 1.595 prosjekter. I august var 14.427 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har falt med 196 boliger siden juni.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 53.900 kroner. Høyest ligger Oslo med 80.700 kroner. Dernest kommer Stavanger med 59.700 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 54-57.000 kroner.

Bestill rapport for detaljer om statistikken og salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.