ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen i Norge

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring ham på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 22. oktober 2018

Godt høstsalg i nyboligmarkedet

De siste to månedene har det blitt solgt 2.776 nye boliger. Det er 24 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, og 13 prosent flere enn samme periode i fjor. Oppgangen har vært størst på Østlandet, Sørlandet og i Nord-Norge. På Vestlandet har det derimot vært en liten nedgang fra i fjor.

På Østlandet og i Nord-Norge utgjorde salget 20 prosent av boligene som var til salgs. På Sørlandet og i Midt-Norge var salgstakten henholdsvis 15 og 14 prosent. Vestlandet lå lavest med 13 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Akershus med 23 prosent, og lavest i Møre og Romsdal med 9 prosent.

Statistikken omfatter 43.311 boliger fordelt på 1.582 prosjekter. I oktober var 13.692 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har falt med 735 boliger siden august.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 54.600 kroner. Høyest ligger Oslo med 81.500 kroner. Dernest kommer Stavanger med 58.700 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 54-57.000 kroner.

Bestill rapport for detaljer om statistikken og salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.