ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring han på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 22. desember 2017

Svakt nyboligsalg over hele landet

De siste to månedene har det blitt solgt 2.211 nye boliger. Det er 10 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og hele 41 prosent færre enn samme periode i fjor. I 2017 har vi registrert salg av 14.449 nye boliger. Det er 30 prosent færre enn i 2016 og 14 prosent færre enn i 2015. Nyboligsalget har vært særlig svakt i andre halvår av 2017.

Salget på Østlandet utgjorde 15 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge var salgstakten på 17 prosent. Vestlandet, Midt-Norge og Sørlandet lå lavest med om lag 10 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Finnmark med 29 prosent, og lavest i Oslo med 8 prosent.

Statistikken omfatter 41.156 boliger fordelt på 1.515 prosjekter. I desember var 14.785 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har økt med drøyt 850 boliger siden oktober.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 52.000 kroner. Høyest ligger Oslo med 79.800 kroner. Dernest kommer Stavanger med 58.100 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53 til 57.000 kroner.
 

Bestill rapport for detaljer om statistikken og all salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.