ECON Nye boliger gir den beste oversikten over boligbyggingen i Norge

For å bestille rapport, høre om pris eller få mer informasjon, send inn skjemaet under eller e-post til Bjørn Gran, eller ring han på tlf. 91 59 84 55.

Navn *
Navn

Statistikken gir en unik oversikt over pris- og salgsutviklingen i boligprosjekter; hva som bygges, hvor det bygges, hvem utbyggerne er og hvem som er prosjektmeglere. Rapportene gir detaljert informasjon om hvert enkelt prosjekt og makroøkonomiske analyser av status for markedet som helhet. Rapporten for Østlandet er inndelt i 12 regioner (Oslo vest/sentrum, Oslo øst/syd, Oslo nord, Asker og Bærum, Follo, Nedre Romerike, Øvre Romerike, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland), mens rapporten for Vestlandet er inndelt i 7 regioner (Stavanger, Sandnes, Rogaland forøvrig, Bergen Sentrum/Nord, Bergen Sør, Hordaland forøvrig og Sogn og Fjordane). Sørlandsrapporten viser utviklingen i Kristiansand Vest, Kristiansand Øst, Vest-Agder for øvrig, Aust-Agder og Telemark. Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. I Nord-Norge registrer vi salget for regionene Finnmark, Tromsø, Troms for øvrig, Bodø og Nordland for øvrig.

Vi måler blant annet salgstakten, som viser hvor mye som selges unna mellom hver måling. Dette er en makroindikator som på et tidlig tidspunkt fanger opp utviklingen i markedet.

Målgruppen for Econ Nye boliger er utbyggere, prosjektplanleggere, prosjektmeglere, offentlige myndigheter og andre som vil holde seg oppdatert om priser og salgstakten i nye boligprosjekter.

Econ Nye boliger kommer ut med 6 nummer årlig, og inneholder en oversikt over alle nyboligprosjekter med mer enn 15 boliger.


Oslo, 23. februar 2018

Svakt nyboligsalg i hele landet

De siste to månedene har det blitt solgt 2.142 nye boliger. Det er 3 prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og 18 prosent færre enn samme periode i fjor. Vedvarende svakt salg bærer bud om nedgang i byggeaktiviteten framover.

Salget på Østlandet utgjorde 15 prosent av boligene som var til salgs. I Midt-Norge og Nord-Norge var salgstakten på henholdsvis 13 og 11 prosent. Vestlandet og Sørlandet lå lavest med henholdsvis 10 og 9 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Buskerud med 24 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 6 prosent.

Statistikken omfatter 41.805 boliger fordelt på 1.545 prosjekter. I februar var 14.687 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har falt med snaut 100 boliger siden desember i fjor.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 52.200 kroner. Høyest ligger Oslo med 79.700 kroner. Dernest kommer Stavanger med 57.700 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 54 til 57.000 kroner.
 

Bestill rapport for detaljer om statistikken og all salgs- og prisinformasjon om hvert enkelt boligprosjekt.