Vi analyserer samfunnsøkonomiske problemstillinger

Samfunnsøkonomisk analyse har betydelig kompetanse i å analysere store datamengder og har god tilgang til data om alle typer samfunnsmessige forhold. Våre analyser leveres alltid med oppdatert kunnskap om problemstillingenes faglige grunnlag, tilgjengelige data og hvilke faglige eller politiske rammebetingelser som gjør problemstillingen relevant.

Samfunnsøkonomisk analyse har sammen med forskningsstiftelsen Fafo opprettet Senter for lønnsdannelse, med formål å synliggjøre lønnsdannelsens betydning for sysselsetting, produktivitet, verdiskaping og fordeling, gjennom forskning, utredning og debatt.


Nylig publiserte analyserapporter:


Samfunnsøkonomisk analyse i media:

Nyheter: