Adresse:                                                                               

Samfunnsøkonomisk analyse

Borggata 2B                                                                                                                    

0650 Oslo                                                                                                                                  

 

E-post:post@samfunnsokonomisk-analyse.no