Sjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over

Sjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over

Det er stor usikkerhet knyttet til Norges Banks rentemøte 19. september. Tidligere har sentralbanken signalisert at styringsrenta skal økes ytterligere, opp fra 1,25 prosent, denne høsten. Svakere vekstutsikter blat Norges viktigste handelspartnere, usikkerhet knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina og Brexit, i tillegg til mindre drahjelp fra bolig- og oljeinsteringer er blant faktorene som gjør at styringsrenta holdes uendret i denne omgang.

Er du flink, – eller hadde du bare flaks?

Er du flink, – eller hadde du bare flaks?

I Norge har den sosiale mobiliteten vært høy, slik at de fleste av oss har hatt de samme mulighetene til å realisere våre drømmer. Særlig på Vestlandet, der den sosiale mobiliteten har vært høyest i landet. Det har vært jobber og muligheter til dem som ville stå på og satse. Men betydningen av intelligens forklarer nå stadig mindre av de økonomiske forskjellene i landet vårt. Sammenhengen mellom dine foreldres økonomi og din egen har blitt sterkere over tid.

Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år

Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år

Hittil i år er det igangsatt bygging av 5.795 boliger i Norge, 42 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor. På Østlandet er nedgangen 46 prosent. Svakt salg over en lengre periode kan forklare den lave igangsettingen vi har sett nå i år. Det er flere faktorer som bidrar til å dempe etterspørselen, som boliglånsforskriften, innføringen av gjeldsregisteret og noe høyere renter.

Boliglånsforskriften gjør det lettere for unge boligkjøpere

Boliglånsforskriften gjør det lettere for unge boligkjøpere

I en ny analyse finner vi at boliglånsforskriften har bidratt til å dempe prisveksten, noe som gjør det lettere for det store flertall av førstegangskjøpere å komme inn i boligmarkedet. Terskelen for unge førstegangskjøpere er særlig senket i Oslo.

Mindre sosial mobilitet i Lykkelandet

Mindre sosial mobilitet i Lykkelandet

At det «krever en landsby» kan sikkert mange småbarnsforeldre skrive under på. At det gjelder lengre enn småbarnsfasen og mer enn å få sikret barnepass i en travel hverdag har Sigrun Aasland skrevet en bok om. Noe av forskningsgrunnlaget kommer fra Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo.

Lavere matpriser krever mer effektiv industri

Lavere matpriser krever mer effektiv industri

Verdikjeden fra jord til bord blir stadig mer effektiv og dette bidrar til lavere norske matpriser, men i foredlingsleddet har ikke produktiviteten økt nok. Dette gjelder både når vi sammenligner med annet næringsliv i Norge og når vi sammenligner med tilsvarende industri i nabolandene. Dersom norske matvarepriser skal kunne være på nivå med våre naboland må næringsmiddelindustrien øke produktiviteten.

Andelen sekundærboliger i Oslo har økt, men trenden ventes å snu

Andelen sekundærboliger i Oslo har økt, men trenden ventes å snu

Sekundærboligkjøpene i Oslo har økt siden 2017, samtidig med at norsk økonomi gikk inn i en ny konjunkturoppgang og til tross for utsikter til svakere boligprisvekst, som gjør det mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Boliglånsforskriftens krav om høyere egenkapital for sekundærboligkjøp skal isolert sett også dempe etterspørselen etter slike investeringer.

ECON Nye boliger: Salgsnedgang i alle landsdeler

ECON Nye boliger: Salgsnedgang i alle landsdeler

I den nye utgaven av ECON Nye boliger finner vi at det siden midten av februar er det solgt 2.278 nye boliger. Dette er 16 prosent færre enn samme periode i fjor, til tross for en økning på 3 prosent fra forrige tomånedersperiode. Salget har vært svakt i alle landsdeler, og vi må tilbake til 2014 for å finne et like svakt salg i en apriltelling.

Nye prognoser: Boligen din blir mindre verd de neste årene

Nye prognoser: Boligen din blir mindre verd de neste årene

Bare Oslo og Akershus får en realoppgang i boligprisene. Et rekkehus i Oslo som i dag er verdt rundt ti millioner kroner kan stige over én million kroner i verdi de neste fire årene, ifølge nye prognoser. Men slik blir det neppe alle steder i landet. Vi venter ikke at boligprisene skal stikke av gårde de neste årene.

Byggetvister mellom stat og entreprenører kan koste samfunnet 2,2 mrd. i året

Byggetvister mellom stat og entreprenører kan koste samfunnet 2,2 mrd. i året

Tvistenivået i anleggsnæringen er høy, og samlet omtvistet beløp mellom entreprenører og byggherrer utgjør trolig flere milliarder kroner til enhver tid. SØAs beregninger viser at samfunnet påføres en årlig kostnad tilsvarende 2,2 milliarder kroner som følge av slike saker.