Boliglånsforskriften gjør det lettere for unge boligkjøpere

Boliglånsforskriften gjør det lettere for unge boligkjøpere

I en ny analyse finner vi at boliglånsforskriften har bidratt til å dempe prisveksten, noe som gjør det lettere for det store flertall av førstegangskjøpere å komme inn i boligmarkedet. Terskelen for unge førstegangskjøpere er særlig senket i Oslo.

Mindre sosial mobilitet i Lykkelandet

Mindre sosial mobilitet i Lykkelandet

At det «krever en landsby» kan sikkert mange småbarnsforeldre skrive under på. At det gjelder lengre enn småbarnsfasen og mer enn å få sikret barnepass i en travel hverdag har Sigrun Aasland skrevet en bok om. Noe av forskningsgrunnlaget kommer fra Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo.

Lavere matpriser krever mer effektiv industri

Lavere matpriser krever mer effektiv industri

Verdikjeden fra jord til bord blir stadig mer effektiv og dette bidrar til lavere norske matpriser, men i foredlingsleddet har ikke produktiviteten økt nok. Dette gjelder både når vi sammenligner med annet næringsliv i Norge og når vi sammenligner med tilsvarende industri i nabolandene. Dersom norske matvarepriser skal kunne være på nivå med våre naboland må næringsmiddelindustrien øke produktiviteten.

Andelen sekundærboliger i Oslo har økt, men trenden ventes å snu

Andelen sekundærboliger i Oslo har økt, men trenden ventes å snu

Sekundærboligkjøpene i Oslo har økt siden 2017, samtidig med at norsk økonomi gikk inn i en ny konjunkturoppgang og til tross for utsikter til svakere boligprisvekst, som gjør det mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Boliglånsforskriftens krav om høyere egenkapital for sekundærboligkjøp skal isolert sett også dempe etterspørselen etter slike investeringer.

ECON Nye boliger: Salgsnedgang i alle landsdeler

ECON Nye boliger: Salgsnedgang i alle landsdeler

I den nye utgaven av ECON Nye boliger finner vi at det siden midten av februar er det solgt 2.278 nye boliger. Dette er 16 prosent færre enn samme periode i fjor, til tross for en økning på 3 prosent fra forrige tomånedersperiode. Salget har vært svakt i alle landsdeler, og vi må tilbake til 2014 for å finne et like svakt salg i en apriltelling.

Nye prognoser: Boligen din blir mindre verd de neste årene

Nye prognoser: Boligen din blir mindre verd de neste årene

Bare Oslo og Akershus får en realoppgang i boligprisene. Et rekkehus i Oslo som i dag er verdt rundt ti millioner kroner kan stige over én million kroner i verdi de neste fire årene, ifølge nye prognoser. Men slik blir det neppe alle steder i landet. Vi venter ikke at boligprisene skal stikke av gårde de neste årene.

Byggetvister mellom stat og entreprenører kan koste samfunnet 2,2 mrd. i året

Byggetvister mellom stat og entreprenører kan koste samfunnet 2,2 mrd. i året

Tvistenivået i anleggsnæringen er høy, og samlet omtvistet beløp mellom entreprenører og byggherrer utgjør trolig flere milliarder kroner til enhver tid. SØAs beregninger viser at samfunnet påføres en årlig kostnad tilsvarende 2,2 milliarder kroner som følge av slike saker.

Økende etterspørsel etter personer med doktorgrad, men også økende tilbud

Økende etterspørsel etter personer med doktorgrad, men også økende tilbud

Behovet for personer med doktorgrad i næringslivet øker med de stadig mer komplekse oppgavene som skal løses. På kort sikt kan likevel rask vekst i tilbudet av doktorgradsstipendiater overstige behovet. Dette kan resultere i at personer med doktorgrad får arbeidsoppgaver som kunne ha blitt gjort av personer med mindre formell utdanning.

Rentehoppet kommer, men ikke før i høst

Rentehoppet kommer, men ikke før i høst

Renteøkningen kommer først til høsten. Basert på signalene Norges Bank har gitt, virker september sannsynlig. Det har ikke skjedd noe den siste tiden som endrer på det. Realøkonomien går godt, sysselsettingen øker og ledigheten nærmer seg normale nivåer. Oljeprisen har økt klart og bidrar til høyere aktivitet.

Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Bruker millioner på å hindre fastlege-kollaps

Vi har sammen med Ipsos gjennomført en nasjonal kartlegging av omfang og innretning av kommuners egenfinansiering av fastlegeordningen. Utfordringer knyttet til opprettelse og videreføring av fastlegetilbudet gjør at kommuner på ulike måter yter bidrag ut over det som er hovedmodellen for finansiering av fastlegene. Syv av ti kommuner anslås å ha denne typen tiltak, og kostnadene estimeres til å være på 378 millioner kroner.