Motkreftene slår inn

Økonomiens motkrefter er i sving. Ledigheten har økt fra 3.5 prosent til 5 prosent siden høsten 2014. Ledigheten kan forsette å være høy selv om oljeinvestingene skulle øke igjen. Årsaken er at nedturen har utløst rasjonaliseringstiltak og økt produktivitetsveksten. 

Produktivitetsveksten holder ledigheten høy, men kan åpne for fremtidsrettede jobber. Produktivitetsveksten skjer imidlertid hovedsaklig innen overnatting, servering og bygg og anlegg. Dette er foruroligende. Det er overraskende at kronesvekkelsen ikke har gitt sterkere vekst innen eksportorientert næringsliv forøvrig. 

For å kunne erstatte oljeinntektene, bør mer av veksten fremover komme innen kunnskapsbasert næringsliv, forretningsmessig tjenesteyting og industri.