Problemet er ikke om det bygges nok boliger i Norge, men hvor de bygges

Etter en lang periode med et tilbudsunderskudd på boligmarkedet bygges det nå nok boliger i Norge. Problemet er bare hvor de bygges. Vår prognose tilsier at fra 2017 til 2019 vil norske boligpriser stige med 20 prosent. I Oslo er prognosene enda høyere, og aldri før har vi registrert flere solgte nyboliger i hovedstaden.

Til tross for moderat inntektsvekst, vil altså husholdningene drive boligprisene videre opp. Lave renter, gunstig skatt og lav boligbygging i særlig Oslo er årsaken til det. Markedskreftene bidrar således til større økonomisk, geografisk, kulturell og sosial segresjon i den norske befolkningen.