Valuta til glede og besvær

Valutamarkedene er i ulage. Paradoksalt nok forsøker sentralbankene nå å styre valutakursen for å oppnå sine inflasjonsmål, 15–20 år etter at valutakursmålsetningene ble forlatt. Nullrenter og skyhøy likviditet er oppskrift på nye finanskriser.

Klikk her for å lese hele kronikken: Valuta til glede og besvær