Boligkjøpere i Storbritannia får «brexit»-klausul

En ny klausul i kjøpskontrakten skal gi potensielle boligkjøpere muligheten til å trekke seg fra kjøpet dersom Storbritannia går ut av EU. Markedet frykter nemlig at boligprisene skal falle kraftig dersom britene bestemmer seg for å forlate EU.

Konsekvensene ved en eventuell «brexit» har blitt polarisert i debatten, noe som bidrar til å piske opp forventningene til hva konsekvensene faktisk vil bli. Det som noen kan frykte er at kapitalmarkedene reagerer negativt på «brexit» og at kapitalen flykter ut av landet. Dermed vil bankene stramme inn på utlån og øker rentene og dette vil slå hardt ut i boligmarkedet. En annen mulighet er at sentralbanken er klar over dette og vil redusere rentene og pøse kreditt ut i markedet, og det kan bidra til å demme opp boligprisene, fortsetter han.

Det kan være andre grunner til at kapitalen er investert i Storbritannia enn at de er EU-medlemmer. Men det man frykter er at dette er et startskudd for flere utmeldinger fra union.