Dette er rett og slett litt bobletendenser

Markedet preges av en forventning om sterk prisvekst og mangel på boliger på markedet. På årsbasis er boligprisene nå 8,8 prosent høyere enn for 12 måneder siden. Dette er en sterkere vekst enn de fleste forventet i starten av året, da advarslene om oljenedtur og stigende arbeidsledighet haglet. Den økonomiske utviklingen har ført til et lavt rentenivå, noe som er med på å drive boligprisene oppover. Prisoppgangen vil sannsynligvis fortsette de nærmeste årene, men på sikt  forventes det en korreksjon i markedet.