Bare halve boligprisfallet er unnagjort

Det kraftige omslaget i markedet vil prege prisutviklingen i flere år fremover. I 2020 vil snittprisene på landsbasis bare ha steget med syv prosent fra 2016, viser prognosene. Bare i løpet av 2016 alene steg prisene med 7,1 prosent.

Vendepunktet i boligmarkedet kom i Oslo i vår. Sjeføkonom Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse kaller det et «kraftig omslag»

– Boligprisveksten i Oslo var blitt så høy at det helt åpenbart ikke var bærekraftig. Spørsmålet var heller når og hvor mye enn om det skulle komme en korreksjon eller i det minste en klar nedgang i veksten.

– Et kraftig oppsving i boligbyggingen og lavere befolkningsvekst bidro også til å dempe presset på prisene. En mulig utløsende faktor var den nye boliglånsforskriften, som begrenser bankenes utlånspraksis, og særlig i Oslo.

Nedgangen i prisene spredde seg raskt til andre byer og til andre deler av landet. I tredje kvartal falt boligprisene for landet som helhet.

– Vi ser for oss at boligprisen vil falle med drøye 7 prosent i Norge og det dobbelte i Oslo fra toppen i våres og gjennom neste år, selv om mesteparten av nedgangen ventes å være unnagjort neste sommer.