Lønnsfest i finans, tross historisk dårlig år

Lønnsveksten i Norge har nådd et nytt bunnivå for 2000-tallet. Men deler av finansbransjen øker lønnen mer enn tre ganger snittet. 

Lønnsveksten for ansatte i Norge er nede i 1,6 prosent, den laveste veksten målt av Statistisk sentralbyrå på 2000-tallet. Det viser siste månedstall, som er fra september, men som legges frem nå, 1. februar.

Lønnsveksten er langt lavere enn prisveksten, som ligger rundt 3,5 prosent, noe som betyr en solid reallønnsnedgang. 

Lønnsutviklingen varierer kraftig mellom yrker, sektorer og kjønn. Menn har klart svakere utvikling enn kvinner, noe som trolig henger sammen med oljenedturen. Konjunkturnedgangen har rammet privat sektor og en del mannsdominerte yrker mest.

Ifølge SSB har menn i privat sektor og offentlige foretak klart svakest lønnsutvikling, med 1,1 prosent vekst, mens kvinner i samme sektor økte lønnen med 2,1 prosent. Stat og kommune slår privat sektor klart, men også internt i det offentlige har kvinner økt lønnen langt mer enn menn

Enkelte grupper har imidlertid gjort det langt bedre enn gjennomsnittet. Finansnæringen har samlet økt månedslønnen med 3,3 prosent, altså omtrent dobbelt så stor vekst som snittet. Og skiller man ut finansiell tjenesteyting er veksten enda større, med lønnsoppgang på 5,2 prosent til 75.100 kroner måneden i 2016. Det er altså over tre ganger gjennomsnittsveksten.

Det er veldig vanlig at denne næringen skiller seg ut, og det er vanligere at de ligger over enn under snittet. Det skyldes at mange har bonuser og individuell lønnsavtale, og når næringen går så godt som den gjør nå, vil det også prege lønnsveksten til en del av de ansatte.