Økning i antall usolgte boliger på Østlandet

Nå er det 3.847 usolgte nye boliger på Østlandet, mot 3.192 i april. Dette innebærer en kraftig økning i beholdningen av usolgte boliger. Selv om det er solgt ni prosent flere boliger enn i forrige tomånedersperiode, er det solgt 45 prosent færre enn samme periode i fjor. Det er en stor nedgang, men fra et veldig høyt nivå. Med det store fallet er vi nede på mer normale nivåer

Nedgang til tross, salget på Østlandet er fortsatt godt sammenlignet med andre regioner og de fleste tidligere målinger i juni. Salget på Østlandet siden april utgjør 26 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er tre prosentpoeng lavere enn forrige tomånedersperiode, og åtte prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Sterkest er salget i Asker og Bærum med en salgstakt på 35 prosent. Svakest er Oslo nord med 18 prosent.

I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 57.800 kroner per kvadratmeter. Det er 11,1 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest i Oslo vest/sentrum med 90.300 kroner. Oppland ligger lavest med 40.900 kroner.

På landsbasis er det de siste to månedene solgt 2567 nye boliger - tre prosent færre enn forrige tomånedersperiode, og 39 prosent færre enn rekordsalget samme periode i fjor. Vi ser nå nedgang i salget i alle regioner, mens beholdningen av usolgte boliger stiger.

I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 18, 14 og 14 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Buskerud med 32 prosent, og lavest i Sogn og Fjordane med 8 prosent.

Statistikken omfatter 35.681 boliger fordelt på 1.327 prosjekter. I juni var 11.197 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger har dermed økt med drøyt 1.000 boliger siden april, ifølge rapporten.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 50.300 kroner. Høyest ligger Oslo med 79.800 kroner. Dernest kommer Stavanger med 57.800 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53-56.000 kroner.

Prisutviklingen man så i Oslo var av uopprettholdbar karakter, så at det skulle roe seg ventet vi. Nå kan vi si med stor sikkerhet at vi har fått et omslag. Det mest sannsynlige er at det stabiliserer seg der det er nå. Vi venter ikke kraftig videre nedgang, men her er det veldig stor usikkerhet