Prisen for oljestans

Hva vil bli konsekvensene dersom vi stanser all oljeleting i dag? Og er det mulig å demme opp for de manglende inntektene til staten og alle arbeidsplassene petroleumsnæringen skaper?

Dersom vi allerede i dag skal slutte med all ny oljeleting og si nei til alle nye oljefelt vil prisen bli høy. 63.000 personer kan miste jobben. For å demme opp for det må staten enten tappe oljefondet eller øke skatter og avgifter betraktelig. Prisen bli nesten 100 milliarder årlig. Fram til 2060 må offentlige investeringer øke med over 4100 milliarder.

Dette er mulig å finansiere, men det blir ikke lett. Enten må man øke mvasatsen vesentlig, eller så må man ta vekk alle skattemessige fordelsbehandlinger. Eller så kan man trekke dette fra oljefondet.