Det kraftige fallet i nyboligsalget fortsetter

I vår siste utgave av Econ Nye Boliger kan man lese at det i tomånedersperioden fra juni til august i år ble solgt 209 nye boliger i hovedstaden, mot 497 i samme periode i fjor. Det tilsvarer et salgsfall på 58 prosent i Oslo.

Fallet i nyboligsalget i Oslo, som startet i vår, har fortsatt gjennom sommeren. Riktignok kommer fallet fra et veldig høyt nivå, men man begynner nå å nærme seg et lavt nivå på nyboligsalget. Og skiftet er enda tydeligere når man ser på antall usolgte boliger i Oslo.

For ifølge deres siste rapport er det nå 1.589 usolgte nyboliger i Oslo, som er en oppgang på 259 prosent fra bunnen i oktober i fjor, da det bare var 443 usolgte nyboliger i Oslo.

Vi må tilbake til 2008 for å finne et like høyt antall usolgte nyboliger i Oslo som man ser nå. Og det er grunn til å tro at det skal stige ytterligere.

Dette kommer blant annet av at befolkningsveksten avtar i Oslo. Samtidig har det vært en veldig økning i tilbudet av boliger til salgs gjennom det siste halvannet året. Tilbudet har økt og etterspørselen er gått ned, og så er dette blitt forsterket av innstrammingene i kreditten fra bankene.

Som kjent ble det fra 1. januar i år innført krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, og krav til maksimalt fem ganger brutto inntekt i lån.

Og så er det et forventningselement her også. Boligprisene i Oslo har steget veldig mye, da er det nok mange som forventer at nå som korreksjonen er i gang, skal prisene videre ned.

Nettopp forventning om videre prisfall gjør også at lysten til å kjøpe bolig i nybyggprosjekter dempes.

Når bruktboligprisene faller, kan det skape skepsis mot å kjøpe nytt fordi man ikke vet hva egen bolig er verdt den dagen man overtar og skal selge sin brukte bolig.

På landsbasis er det de to siste månedene blitt solgt 1.963 nye boliger, 36 prosent færre enn salget på samme tid i fjor. Statistikken omfatter 36.207 boliger fordelt på 1.324 prosjekter. Vi tror endel utbyggere nå tråkker inn bremsen, men understreker at det vil ta tid før man merker effekten av det på selve byggingen.

Det tar litt tid før markedsmekanismene får spilt seg ut. Men når vi ser at salget nå bremser kraftig opp, vil det etter hvert slå like kraftig inn i byggingen. Prosjekter som er under bygging nå, ble solgt i 2015 og 2016, så det er først i 2019 vi for fullt vil merke effekten av at salget faller på nyboligbyggingen. 

Ifølge rapporten ligger snittprisen pr. kvadratmeter for nyboligprosjekter i Oslo på 79.500 kroner. Aller høyest er prisene i Oslo vest/sentrum, med et snitt på 90.400 kroner. For landet totalt sett ligger snittet på 51.400 kroner.

 

– Har dere inntrykk av at utbyggerne begynner å kutte i priser for å få solgt?

– Det sitter nok veldig langt inne, og vi har ikke indikasjoner nå på at det er noe utbyggerne har begynt med.

– Hva med bruken av skjulte rabatter, som å tilby gratis oppgraderinger og ekstrautstyr for å få salg i boks?

– Ja, man kan nok regne med at det vil bli økt bruk av skjulte rabatter, hvis markedet fortsetter slik det er i dag.

– Og tror du det vil det?

– Det er stor usikkerhet i markedet. Bruktboligprisene er ned 7 prosent siden april. Når det først snur i boligmarkedet, så pleier det å vare en stund og det er rimelig å anta at korreksjonen i hvert fall vil vare en god stund utover høsten og nærmere jul.