Slik ønsker Hadia Tajik å knuse arbeids­livskriminaliteten

"12 milliarder ble unndratt i skatter og avgifter på grunn av arbeidslivskriminalitet i 2015. En analyse viser at det er en skjult verdiskapning på nærmere 28 milliarder kroner. Noe av det første vi skal gjøre etter valget er å iverksatte tiltak for å bekjempe denne kriminaliteten" sier Hadia Tajik, leder av Stortingets justiskomité og nestleder i Arbeiderpartiet.

Hadia Tajik og Ap lanserer en seks punkts plan for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. 

  1. Samtlige politidistrikt skal opprette egne enheter med spisskompetanse på arbeidslivskriminalitet for å ta bakmenn, og beslaglegge de kriminelles verdier. Utbytte fra kriminalitet - som for eksempel kjøretøy, kontanter og leiligheter skal inndras.
  2. Politimesternes styringsverktøy må endre slik at vi fokuserer mer på reelle resultater og ikke rapporteringsvennlige saker og rutiner. I dag blir ikke denne formen for kriminalitet prioritert, og da får vi instruere politiet slik at arbeidslivskriminalitet ikke blir lagt til side.

  3. A-krimsentrene skal bli mer selvstendig. Og politiet skal prioritere denne type saker. I dag er virkelighet at arbeidslivskriminalitet blir nedprioritert.

  4. Kapasitet skal økes slik at enhetene som jobber med arbeidslivskriminalitet skal ha resursesser til å gå inn i løpende saker. Slik skal de kriminelles verdier lettere tas og aktører som operer med falsk ID enklere kan avsløres.

  5. A-krimsentrene skal samarbeide med universiteter og høyskoler, og gi fremtidens byggeledere, bedriftseiere og andre kunnskap om hva de må gjøre for å sikre seg mot at kriminelle gjør den hvite økonomien «grå».

  6. Skatteetaten skal få hjemler som straffeskatt og tilleggsskatt slik at de kan ta beslag i utbyttet av straffbare handlinger direkte, i stedet for å sende over til politiet. I dag «forsvinner» sakene ofte hos politiet. Denne type kriminalitet blir ikke prioritert og sakene ender ofte med henleggelse. Skatteetaten skal ikke få politimyndighet, men få nye hjemler som gjør deres jobb enklere.

Klikk her for å lese vår analyse av arbeidslivskriminalitetens omfang.