Boligprisfall setter bom for renteheving

Det bratte boligprisfallet de siste månedene gjør det enda mindre sannsynlig at Norges Bank hever renten med det første.

Veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe. Likevel vil det imidlertid med fallende boligpriser være uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum.

Klikk her for å lese hele artikkelen.