Butikkansatte må finne nye yrker

-Varehandel er en av de største områdene for sysselsetting i landet. Vi må se på hvordan vi best kan forberede oss. Både se på utviklingen i næringen, men også hvordan vi kan skape nye jobber, sier leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes.

En fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fram til 2030 kommer befolkningen til å vokse med om lag ti prosent. Likevel stuper behovet for ansatte innen dagligvarehandel. Rapporten peker på at 10.000 årsverk kan forsvinne. Klikk her for å lese hele rapporten.

– Det skjer en endring med store omstillinger som automatisering og digitalisering i bransjen. I tillegg vokser befolkningen, og det er viktig at politikerne får øynene opp for det som skjer, sier hun.

Råder til videreutdanning

NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl, råder folk til å tenke over sin situasjon og se hvilken utdanning det er mulig å skaffe seg.

– Det skjer en digital utvikling i flere bransjer, blant annet innen butikk. Vi tror at det vil bli færre jobber i butikkene om noen år. Det betyr færre jobber for folk med lav eller manglende utdanning, sier Nordahl til NRK.

Han tror det blir vanligere å omskolere seg flere ganger i løpet av arbeidslivet fremover, og mener personer med fagbrev vil være attraktive for arbeidsgivere.

– Nå har det vært slik at du skaffer deg utdanning som ung, så jobber du med det samme til du går av med pensjon. Det tror vi kommer til å endre seg.

Satse på kompetanse

LO mener det trengs en kompetansereform i Norge. På denne måten skal ansatte i bransjen sitte med relevant kompetanse i møte med nye krav.

– Andre land velger lavlønnssporet, men her i Norge går vi for å styrke kompetansen, sier leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener mange land bommer ved å satse på mange små stillinger som stiller få krav til lønn og kompetanse. Deriblant USA.

– Tre til fem butikkansatte i USA gjør til sammen om lag samme arbeidsoppgaver som én ansatt i Norge gjør alene. Det er viktig for oss å satse videre på kompetansesporet for framtida, men vi må starte arbeidet med en kompetansereform nå, sier han.

Bli bedre selgere

På Coop Madla i Stavanger er det høy aktivitet med å pakke mat til ferskvaredisken i butikken. I løpet av den senere tiden har butikken fått flere selvbetjente løsninger for kundene, men merker lite til de store endringene i bransjen.

– Vi må tenke nytt for fremtiden. Blant annet ved å bli bedre selgere, sier hovedtillitsvalgt Mette Venberg.