Landbrukssamvirkets fotavtrykk

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke laget en ringvirkningsanalyse av et utvalg sentrale medlemsbedrifters virksomhet i 2016.

I analysen beregnes medlemsbedriftenes fotavtrykk i den norske økonomien målt ved sysselsetting og verdiskaping.

Resultatene fra analysen viser at de samlede ringvirkningene for medlemsbedriftene er på nesten nesten 56 000 årsverk og 40,5 milliarder kroner i verdiskaping. Verdiskapingen og sysselsettingen sprer seg utover alle fylkene i landet.

Klikk her for å lese analysens funn.