NHO-sjefen: – Dette er det kanskje største ranet fra fellesskapets penger

I 2017 beregnet Samfunnsøkonomisk analyse omfanget og utviklingen av arbeidslivskriminaliteten i Norge. Arbeidslivskriminalitet er et viktig samfunnsproblem. NHO er blant aktørene som fremmer viktigheten av gode tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Tiltaksforslagene deres inkluderer bedre koordinering av innsatsen mot denne type kriminalitet, handlingsplan mot svart arbeid i forbrukermarkedet, styrket organisert arbeidsliv og at offentlig sektor og næringslivet skal ta et større ansvar for å sikre at varer og tjenester kjøpes fra seriøse aktører.