Kriminelle i arbeidslivet må stoppes med alle midler

Økonomisk kriminalitet, inkludert kriminalitet i arbeidslivet, utgjør en økende trussel mot samfunnet. Arbeidsmarkedskriminalitet kamuflerer straffbare handlinger i det som fremstår som legale virksomheter. Kriminaliteten begrenser seg ikke til én type lovbrudd, og en virksomhet kan romme for eksempel både skattesvik, trygdesvindel, smugling og tvangsarbeid. 

Lovlydig virksomhet er en forutsetning for demokrati, velferd og trygghet. Rapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at fellesskapet går glipp av 28 milliarder kroner i året grunnet ulovlig virksomhet. Dette er alvor.

Klikk her for å lese rapporten.

Regjeringens tiltak for offentlige innkjøp, tiltaksplanen fra NHO og fokuset fra fagbevegelsen og andre aktører, er viktige brikker for å forebygge arbeidsmarkedskriminalitet. Dette fordi dette vil gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å få innpass på for eksempel byggeplasser. De som driver svart trives som kjent best i mørket. Derfor er offentlighet og lyskastere gode grep. Men også en høy, reell og opplevd oppdagelsesrisiko for de kriminelle vil kunne virke forebyggende, og gi et tydelig signal om at denne kriminaliteten tas på alvor.