Økt behov for helsepersonell

Helse- og omsorgssektoren utgjør en stor og økende del av det norske arbeidsmarkedet i dag. Men utviklingen framover er svært usikker.

Fire mulige varianter av Norge i 2040 er skildret i rapporten. De fire scenarioene er basert på hvordan usikkerheten på to viktige områder kan slå ut.

Den første usikkerheten er bruk av arbeidssparende og velferdsfremmende teknologiske løsninger i det offentlige- vil alle teknologiske muligheter bli tatt i bruk?

Den andre usikkerheten er knyttet til offentlig prioritering av helse- og omsorgssektoren- vil det offentlige prioritere denne sektoren like høyt i et Norge med svakere økonomi?

Klikk her for å lese artikkelen i Dagens medisin og her for å lese hele rapporten.