Oslo-salget henger mest etter

Svakt nyboligsalg over hele landet, med unntak av Østlandet. Men, Oslo henger etter, sier Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Siden midten av desember er det solgt 1.301 nye boliger på Østlandet. Det er 4 prosent flere enn i forrige tomånedersperiode, og 15 prosent flere enn samme periode i fjor. Det er kun i 2016 og 2017 at det er registrert bedre salg på begynnelsen av året.

– Det er relativt svakt nyboligsalg over hele landet, med unntak av Østlandet. Men, Oslo-salget henger etter, sier sjefsøkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse til Finansavisen.

Mandag ble siste versjon av rapporten Econ Nye Boliger sluppet, signert Samfunnsøkonomisk Analyse.

Korreksjon i Oslo

Selv om nyboligsalget er svakt i Oslo, har det likevel vært en sterkere utvikling i Oslo enn på Østlandet det siste året. Oslo-salget, som kommer fra veldig lave nivåer, fikk en salgsøkning på 110 prosent i siste tomånedersperiode, sammenlignet med starten på året i fjor.
- Det lave nyboligsalget i Oslo fra høsten 2017 til sommeren 2018 skyldes i stor grad det kraftige boligprisfallet. Det har ikke vært tilsvarende nedtur andre steder i landet, så en salgsøkning på 110 prosent flere boliger, er en korreksjon i Oslo-området fra det lave salget for et år siden.

Da salget bremset opp sommeren 2017 satte mange seg på gjerdet.

-Ingen ønsket å kjøpe ny bolig 1-2 år frem i tid når boligprisene stuper og det er høy risiko for å tape på prospekt for nybygg. Oslo-salget er fremdeles på lave nivåer, og det er ikke noen klar tendens til at salget stiger.

Populært i randsonen

Benedictow ser en trend hvor nyboligsalget på Østlandet samlet går sterkere enn resten av landet.

- Det som er interessant, er at nyboligsalget for Østlandet er bedre enn i Oslo. Det er svakt nyboligsalg over hele landet, moderat i Oslo, mens Østlandet er unntaket og går best.

Rapporten fra Econ Nye Boliger viser at i de omkringliggende fylkene som Oslo grenser til, ligger nyboligsalget klart over snittet i landet.

- Fylkene som grenser til Oslo peker seg ut som salgsvinnere i nyboligmarkedet siden rundt 2015. Det gjelder særlig Akershus, Østfold, Vestfold og Hedmark. Mens salget i Oslo ligger i underkant av snittet de ti siste årene.

Berg av usolgte boliger

Det er nå 6.248 usolgte boliger på Østlandet, mot 6.838 i desember.

- Forskjellen fremkommer ved at kun 700 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 1.301 har blitt solgt. Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.

I Oslo har berget av usolgte boliger falt noe fra desember 2017 hvor lageret var høyest med 2.196 nybygg til salgs.

- Nå er antall nye boliger til salgs i Oslo falt til 1.758, men det er fremdeles så høyt at man må tilbake til oktober 2007 (da var det 1.754 nye boliger til salgs), altså før finanskrisen, for å finne et like høyt lager av usolgte boliger i Oslo-området.

Realprisnedgang

I gjennomsnitt koster boligene på Østlandet 62.900 kroner pr. kvadratmeter. Det er prisvekst på 8 prosent fra samme tid i fjor. Prisen er høyest i Oslo med 83.900 kroner. Oppland ligger lavest med 46.600 kroner. 

- Østlandet utenom Oslo går relativt bra, og det er lett å tenke seg at det har med priser å gjøre. Lavere nyboligpriser i de omkringliggende fylkene til Oslo tror jeg gjør at salget går bedre der.

Rapporten viser også at det er færre salgsstarter for nye boliger siden siste periode.

– Vi ser en tendens til at det er færre boliger som legges ut for salg. Hvis salget holder seg jevnt, vil det bidra til at berget av usolgte boliger kan komme ned fremover. Sakte men sikkert får vil vi få en bedre balanse i tilbud og etterspørsel i nyboligmarkedet.

Ifølge Benedictow vil byggeaktiviteten toppe seg i år, og så skal den ned fra høye nivåer i 2020 og 2021.

- Bygges det for lite, så vil det et godt stykke frem i tid bli et press på boligprisene i Oslo-området. I våre prognoser venter vi imidlertid realprisnedgang.  Det betyr at prisøkningen på boliger blir lavere enn den generelle prisstigningen. Våre prognoser tilsier en prisvekst på brukte boliger på om lag 1 prosent årlig de neste tre årene for landet som helhet, og nærmere to prosent for Oslo.

Kilde: Artikkelen stod på trykk i Finansavisens papirutgave tirsdag 26. februar.