Andelen sekundærboliger i Oslo har økt, men trenden ventes å snu

Sekundærboligkjøpene i Oslo har økt siden 2017, samtidig med at norsk økonomi gikk inn i en ny konjunkturoppgang og til tross for utsikter til svakere boligprisvekst, som gjør det mindre lukrativt å investere i sekundærbolig. Boliglånsforskriftens krav om høyere egenkapital for sekundærboligkjøp skal isolert sett også dempe etterspørselen etter slike investeringer.

Lese hele saken i DN: Espen (30) måtte legge investeringsdrømmen på hyllen: – Det blir en stund til markedet kommer tilbake.