Mindre sosial mobilitet i Lykkelandet

Nordmenn som blir født i en familie med lav inntekt har stadig mindre sjanse for å ende med høy inntekt selv.

At det «krever en landsby» kan sikkert mange småbarnsforeldre skrive under på. At det gjelder lengre enn småbarnsfasen og mer enn å få sikret barnepass i en travel hverdag har Sigrun Aasland skrevet en bok om. Noe av forskningsgrunnlaget kommer fra Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo.

Foto: Hilde Unosen