To nye rapporter om forskning og utvikling for Buskerud fylkeskommune

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet to rapporter for Buskerud fylkeskommune – en om FoU-aktiviteten i Fylket og en scenarioanalyse. De to rapportene skal inngå i fylkeskommunens videre arbeid med ny forskning og innovasjonsstrategi.

Offentlig FoU-data viser at Buskerud er et av landets ledende fylker når vi ser på næringsrettet forskning og korrigerer for næringslivets størrelse. Forskningsaktiviteten i næringslivet er konsentrert om aktører på Kongsberg og i Drammensregionen, og det er teknologisk forskning som dominerer. Den første rapporten skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for Buskerud fylkeskommunes arbeid med ny forsknings- og innovasjonsstrategi.

Den andre rapporten oppsummerer scenarioanalyse om FoU i Buskerud. Fire scenariofortellinger er laget med utgangspunkt i utfallet av to sentrale usikkerheter:

  • Vil næringslivet i Buskerud og landet for øvrig klare å omstille seg fra petroleumsbasert aktivitet til annen framtidsrettet aktivitet?
  • Vil mellomstore byer vil opprettholde sin attraktivitet framover?

De fire scenarioene har fått navnene Arbeidsomme roboter, Urbant mangfold, En reise verdt og Flittige ingeniører.

Klikk her for å lese rapporten om FoU-aktiviteten og her for å lese scenarioanalysen.