Ny utgave av vår konjunkturrapport Norsk økonomi

Ny utgave av vår konjunkturrapport Norsk økonomi

I begynnelsen av 2017 så det ut til at norsk økonomi var på vei inn i en ny konjunkturoppgang. Så kom imidlertid det som i hvert fall for Oslos del må omtales som et kraftig omslag i boligmarkedet. Boligprisveksten i Oslo var blitt så høy at det helt åpenbart ikke var bærekraftig. Spørsmålet var heller når og hvor mye enn om det skulle komme en korreksjon eller i det minste en klar nedgang i veksten.