Nytt oppdrag: Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram

Nytt oppdrag: Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere Trebasert Innovasjonsprogram. Programmet ble utviklet på basis av et mer omfattende skog- og næringspolitisk mål om å øke avvirkningen i Norge, og hovedmålet med programmet er i dag økt bruk av tre og økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Programmet ble avsluttet i 2016, men satsingen videreføres som en del av en bredere satsing innenfor bioøkonomien fra 2017.

Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, samt syv avsluttede klyngeprosjekter. Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram. Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Technopolis Group.

Velkommen til vår nye seniorøkonom, Marina Rybalka

Velkommen til vår nye seniorøkonom, Marina Rybalka

Samfunnsøkonomisk analyse har fått gleden av å ansette Marina Rybalka som seniorøkonom! Marina har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i matematiske metoder i økonomi fra St. Petersburg. Før Marina kom til Samfunnsøkonomisk analyse arbeidet hun som forsker i Statistisk sentralbyrå. Marina har spisskompetanse i vitenskapelige metoder innen mikroøkonomisk analyse, særlig innen analyse av bedriftsatferd og arbeidsmarkedet. 

Vi er kjempeglade for å ha Marina her hos oss og ønsker henne hjertelig velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer!