Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, samt syv avsluttede klyngeprosjekter. Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram. Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Technopolis Group.

Velkommen til vår nye seniorøkonom, Marina Rybalka

Velkommen til vår nye seniorøkonom, Marina Rybalka

Samfunnsøkonomisk analyse har fått gleden av å ansette Marina Rybalka som seniorøkonom! Marina har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i matematiske metoder i økonomi fra St. Petersburg. Før Marina kom til Samfunnsøkonomisk analyse arbeidet hun som forsker i Statistisk sentralbyrå. Marina har spisskompetanse i vitenskapelige metoder innen mikroøkonomisk analyse, særlig innen analyse av bedriftsatferd og arbeidsmarkedet. 

Vi er kjempeglade for å ha Marina her hos oss og ønsker henne hjertelig velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer!

Velkommen til vår nye fagsjef, Karin Ibenholt

Velkommen til vår nye fagsjef, Karin Ibenholt

Samfunnsøkonomisk analyse har gleden av å ønske Karin velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer. Karin har mange års erfaring fra blant annet Vista Analyse, Econ Pöyry og SSB, og har arbeidet med samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til en lang rekke områder, som for eksempel miljø/klima, energi, transport, reiseliv/kulturminner, næringsutvikling og miljøteknologi. Problemstillingene omfatter blant annet vurderinger/evalueringer av virkemidler og rammevilkår, nyttekostnads-analyser, markedsvurderinger, scenarier og verdsetting av eksterne effekter.

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Fagforbundet å utarbeide en rapport som viser mulighetene for å skape arbeidsplasser ved gjennomføring av radikale klimatiltak. Formålet med rapporten vil være å spille opp til en debatt fram mot Stortingsvalget 2017 om omstillingen av Norge ut av oljealderen, og vise at en gradvis og styrt utfasing av norsk oljeindustri ikke trenger å gå på bekostning av arbeidsplasser.