Nytt oppdrag: Evaluering av Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge har gitt Samfunnsøkonomisk analyse i oppdrag å evaluere virkninger av forskningsfondets støtte for virksomheter og kommuner som har mottatt bevilgninger siden opprettelse av fondet. Evalueringen gjennomføres høsten 2016 og vil danne grunnlag for forskningsfondets arbeid med ny handlingsplan.