Ny utgave av norsk økonomi

Produktivitetsveksten hittil i år er tredoblet fra i fjor og høyere enn gjennomsnittet siden innvandringsbølgen startet i 2005. Den sterke veksten i jobbskapingen siden da har gitt et produktivitetspotensiale. Konjunkturnedgangen vi er inne i har utløst rasjonaliseringstiltak. Dette hindrer rask nedgang i ledigheten, selv om oljebremsen er på hell.

Norges Bank vil trolig ikke øke styringsrentene på flere år. Lave internasjonale renter hindrer dem i det. Likevel kan kronekursen bli styrket og utsette konjunkturoppgangen i Norge. Lønnsveksten vil da heller ikke øke nevneverdig fra dagens nivå.

Til tross for moderat inntektsvekst, vil husholdningene drive boligprisene videre opp. Lave renter, gunstig skatt og lav boligbygging i særlig Oslo er årsaken til det. Markedskreftene bidrar således til større økonomisk, geografisk, kulturell og sosial segresjon i den norske befolkningen.

Rapporten omtales blant annet i Dagens Næringsliv, klikk her for å lese artikkelen. For mer informasjon eller spørsmål om abonnement, ta kontakt med Bjørn Gran på bjorn.gran@samfunnsokonomisk-analyse.no