Rolf Røtnes er ny daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse

Etter en periode med kraftig vekst velger vi å styrke vår ledelse. Fagsjef Rolf Røtnes er nå daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse, mens sjeføkonom Roger Bjørnstad vil få mer faglig ansvar, i tillegg til å være styreleder. Rolf har betydelig erfaring som prosjektleder i utrednings- og evalueringsoppdrag. Han har tidligere vært daglig leder i Damvad Norge og direktør i både ECON Analyse og Nærings- og handelsdepartementet.