Nytt oppdrag: Nøkkeltall for Vestlandet

Samfunnsøkonomisk analyse skal på oppdrag for Vestlandsrådet levere nøkkeltallsrapporter for marine, maritime og energi-klynger på Vestlandet de neste årene. Nøkkeltall som omsetning, verdiskaping og sysselsetting muliggjør inngående analyser av næringslivet helt ned på virksomhetsnivå. Vi skal bruke flere av våre egne databaser og verktøy, herunder regnskapsdatabasen (SAFE), kryssløpsmodellen (SARmod) og Samspillsdatabasen. Første nøkkeltallsrapport produseres første kvartal 2017.