Ny utgave av ECON Nye Boliger viser rekordsalg av nye boliger på Østlandet, men moderat ellers

I løpet av 2016 har det blitt solgt 20.741 nye boliger i Norge. Det er nesten 4.000 flere boliger enn i 2015, og 8.800 flere enn i 2014. I de siste to månedene er 3.738 nye boliger solgt. Det er om lag det samme som forrige periode, men 29 prosent flere enn samme periode i fjor. Østlandet, og spesielt Oslo, skiller seg ut med særlig godt salg.

Salget på Østlandet utgjorde 40 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 22, 18 og 16 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Oslo med 61 prosent, og lavest i Møre og Romsdal med 10 prosent.

Statistikken omfatter 36.543 boliger fordelt på 1.425 prosjekter. I desember var 10.587 av disse boligene usolgte. Til tross for det gode salget, er beholdningen av usolgte boliger om lag uendret siden oktober. 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 48.300 kroner. Høyest ligger Oslo med 73.000 kroner. Dernest kommer Stavanger med 57.400 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene om lag 53-54.000 kroner.

Klikk her for å lese mer om ECON Nye Boliger.