Nytt oppdr​ag: Mulighetsstudie av en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling​

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Oslo Kommune (Eiendoms- og byfornyelsesetaten) å utrede utfordringer og muligheter knyttet til å utarbeide en samlet langsiktig infrastrukturplan og modeller for grunneierbidrag. Utredningen skal bidra til et beslutningsgrunnlag for å vurdere potensielle gevinster en langsiktig plan for samlet infrastrukturutvikling kan gi for kommune, stat, næringsliv og byens innbyggere, samt hvordan en slik plan bør utvikles. I forbindelse med utviklingen av en infrastrukturplan, står et grunnleggende spørsmål om hvordan gjennomføring av en slik plan kan finansieres.