Nytt oppdr​ag: Foresight og analyse av forskning og innovasjon i Buskerud​

Samfunnsøkonomisk analyse har fått to analyseoppdrag av Buskerud Fylkeskommune. Det første oppdraget er et scenarioprosjekt, der vi skal analysere hvordan globale og nasjonale endringskrefter kan påvirke næringsutviklingen og således forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Buskerud. De andre oppdraget er en analyse av forskning og innovasjonsarbeidet i fylket og hvordan eksisterende forsknings- og innovasjonsstrategi har fungert. De to oppdragene vil begge representere kunnskapsgrunnlag som skal brukes i utarbeidelsen av en ny FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud. Prosjektene går fra juni til oktober 2016.