Nytt oppdr​ag: Evaluering av SkatteFUNN

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Finansdepartementet å evaluere SkatteFUNN-ordningen. Utredningen skal evaluere effekten av både implementeringen av ordningen og effekter av ordningens justeringer fram til i dag. Evalueringen skal også analysere samspillet mellom Skattefunn og andre ordninger, og omfanget av misbruk. 


Vi løser oppdraget i henhold til ESAs anbefalinger for evalueringer av statlige støtteordninger med fokus på kvantitative data, økonometriske modeller og kausalitet.  Prosjektet krever derfor omfattende økonometrisk, forskningspolitisk og evalueringsfaglig kompetanse. Oppdraget vil gjennomføres i tett samarbeid med Technopolis Group og med støtte fra prof. Pierre Mohnen (UNU-MERIT), prof. Karen Helene Ulltveit-Moe (UiO) og skatteekspert advokat Christian Hambro.