Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale med Statnett

Samfunnsøkonomisk analyse har blitt tildelt rammeavtale med Statnett om å levere samfunnsøkonomiske analyser. Avtalen løper over to år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse. Oppdragene vil omfatte utvikling av Statnetts metodeapparat og utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser av utbyggingsprosjekter i sentralnettet.