Velkommen til vår nye samfunnsøkonom, Mikkel Myhre Walbækken

Samfunnsøkonomisk analyse har gleden av å ønske Mikkel Myhre Walbækken velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer.

Mikkel ble ferdig med sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO våren 2016, og har ved siden av studiene arbeidet i Samfunnsøkonomisk analyse som prosjektassistent. Som prosjektassistent har Mikkel hovedsakelig arbeidet med problemstillinger knyttet til boligmarkedet, noe hans masteroppgave også dreide seg om.

Vi gleder oss over å ha fått en ny kollega, og ser frem til å arbeide sammen med Mikkel!