Nytt oppdrag: Hvordan skape 100 000 klimajobber og hva vil dette koste?

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Fagforbundet å utarbeide en rapport som viser mulighetene for å skape arbeidsplasser ved gjennomføring av radikale klimatiltak. Formålet med rapporten vil være å spille opp til en debatt fram mot Stortingsvalget 2017 om omstillingen av Norge ut av oljealderen, og vise at en gradvis og styrt utfasing av norsk oljeindustri ikke trenger å gå på bekostning av arbeidsplasser.