Velkommen til vår nye fagsjef, Karin Ibenholt

Samfunnsøkonomisk analyse har gleden av å ønske Karin velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer. Karin har mange års erfaring fra blant annet Vista Analyse, Econ Pöyry og SSB, og har arbeidet med samfunnsøkonomiske problemstillinger knyttet til en lang rekke områder, som for eksempel miljø/klima, energi, transport, reiseliv/kulturminner, næringsutvikling og miljøteknologi. Problemstillingene omfatter blant annet vurderinger/evalueringer av virkemidler og rammevilkår, nyttekostnads-analyser, markedsvurderinger, scenarier og verdsetting av eksterne effekter. Hun har omfattende erfaring med større utredningsoppdrag og har deltatt i utarbeidelsen av flere veiledere. Karin har også lang erfaring som prosjektleder og som kvalitetssikrer. I tillegg til hovedfag i samfunnsøkonomi har Karin en mastergrad i ledelse.
 
Vi gleder oss over å ha fått en ny kollega, og ser frem til å arbeide sammen med Karin!