Samfunnsøkonomisk analyse inngår rammeavtale med Politiet

Samfunnsøkonomisk analyse, sammen med BDO, har blitt tildelt en rammeavtale med Politiets fellestjenester (PFT). Avtalen skal gjelde for Politi- og lensmannsetaten og Politidirektoratet, som vil gjøre avrop for oppdrag som gjelder alle politidistrikter og særorgan.

Oppdragene vil omfatte analyser av offentlig forvaltning, samfunnsøkonomiske analyser, økonometriske analyser, økonomiske analyser, utvalgsundersøkelser, utredninger og evalueringer.