Ferdigstillelse av samfunnsregnskap for Nortura

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Nortura laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I regnskapet beregnes Norturas fotavtrykk i den norske økonomien målt ved sysselsetting, verdiskaping og beregnede skatteinntekter. 

Beregningene er basert på årsregnskapet til Nortura for 2016, og med tallgrunnlag om Norturas utbetalinger til bønder ved innkjøp av råvarer og livdyr, samt innkjøp fra andre leverandører av varer og tjenester. 

Klikk her for å se oppdragets funn.