Nytt oppdrag: Evaluering av klyngeprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, samt syv avsluttede klyngeprosjekter. Norwegian Innovation Clusters er et statlig finansiert klyngeprogram. Programmet har nivåene GCE, NCE og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med Technopolis Group.