Ny utgave av ECON Nye Boliger viser en nedgang i nyboligsalget

I de siste to månedene har det blitt solgt 2.651 nye boliger. Det er 2 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 18 prosent færre enn samme periode i fjor. Det er særlig salget på Østlandet som trekker ned, selv om nivået her fortsatt er ganske høyt.

Salget på Østlandet utgjorde 29 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 22, 20 og 14 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Oslo med 35 prosent, og lavest i Vest-Agder utenom Kristiansand med 6 prosent.

Statistikken omfatter 34.620 boliger fordelt på 1.318 prosjekter. I april var 10.167 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger er dermed om lag uendret fra februar. 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 49.400 kroner. Høyest ligger Oslo med 78.300 kroner. Dernest kommer Stavanger med 58.200 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53 til 55.000 kroner. 

Klikk her for å lese mer om ECON Nye Boliger.