Fafo går inn som eier av Samfunnsøkonomisk analyse

Forskningsstiftelsen Fafo går inn som eier av Samfunnsøkonomisk analyse, for å styrke sitt arbeid med økonomiske studier. Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse har et allerede etablert samarbeid, gjennom både Senter for lønnsdannelse og andre prosjekter. 

Samfunnsøkonomisk analyse vil fortsette som eget aksjeselskap, og ledes av Rolf Røtnes. 

- Denne utvidelsen av Fafo er både viktig og gledelig. Nå får vi et godt og velrennomert økonommiljø med på laget. Vi ser et stort potensiale i å utvikle dette samarbeidet videre, sier daglig leder i Fafo, Tone Fløtten.