Nytt oppdrag: Evaluering av Trebasert Innovasjonsprogram

Samfunnsøkonomisk analyse har fått i oppdrag av Innovasjon Norge å evaluere Trebasert Innovasjonsprogram. Trebasert Innovasjonsprogram ble startet i 2006 som en videreføring av det tidligere Verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke (Treprogrammet) som gjaldt for perioden 2000-2005. Trebasert Innovasjonsprogram ble utviklet på basis av et mer omfattende skog- og næringspolitisk mål om å øke avvirkningen i Norge, og hovedmålet med programmet er i dag økt bruk av tre og økt lønnsomhet i hele (den trebrukende) verdikjeden. Trebasert Innovasjonsprogram ble avsluttet som program i 2016, men satsingen videreføres som en del av en bredere satsing innenfor bioøkonomien fra 2017. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med NIBIO.