Påmelding til Fafo Østforum om arbeidslivskriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret presenteres både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Tilfanget av arbeidskraft fra utlandet har muliggjort mer kriminalitet fordi arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere. Samtidig tilpasser de kriminelle seg. De framstår nå som mer lovlydige, og mye tyder på at de har lært seg hvordan man skal unngå oppmerksomhet fra norske myndigheter.

På dette seminaret presenteres to ferske rapporter om arbeidslivskriminalitet. Den ene rapporten er en situasjonsbeskrivelse utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Den andre rapporten handler om former, omfang og utvikling av arbeidslivskriminalitet mellom 1973 og 2015, og er laget av Samfunnsøkonomisk analyse.

Program

  • Velkommen ved Anne Mette Ødegård, Fafo-forsker og prosjektleder for Fafo Østforum
  • Presentasjon av to nye rapporter:
  • Pause
  • Kommentarer ved
    • Bjørn Marhaug, koordinator, A-krimsenteret i Oslo
    • Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet Oslo
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

 

Praktisk info

Registrering og kaffe/te fra kl 13:45. Seminaret varer fra 14:00-16:00. Det er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser.

Klikk her for å melde deg på.

Seminaret strømmes. Se direktesending på Fafo-tv.