Velkommen til vår nye samfunnsøkonom, Jørgen Ingerød Steen!

Samfunnsøkonomisk analyse har gleden av å ønske Jørgen Ingerød Steen velkommen i vårt team av samfunnsøkonomer.

Jørgen ble ferdig med sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO våren 2017, hvor han skrev en empirisk masteroppgave om innkjøpsstrategier for produksjonsfaktorer i europeiske bedrifter. I løpet av graden har Jørgen også hatt et utvekslingsopphold ved Ludwig-Maximilians-Unviersität München, med hovedvekt på internasjonal handel.

Vi gleder oss over å ha fått en ny kollega, og ser frem til å arbeide sammen med Jørgen!